Deze begroting sluit aan op de uitgangspunten van het coalitieakkoord en de kaderbrief. Met ambitieuze doelen bouwen we verder aan een goede toekomst. Wij zetten bij alles in op een sterk, betrokken en vitaal Terneuzen. Daarbij werken we tegelijkertijd aan een lagere schuldpositie.

Deze pagina is gebouwd op 09/20/2021 11:21:58 met de export van 09/20/2021 10:28:36